VÄLKOMMEN TILL DEN LILLA, PERSONLIGA OCH HÖGKLASSIGA REVISIONSBYRÅN

Välkommen till Mjörnrevision

Mjörnrevision KB


Mjörnrevision KB, grundat 1976, är en liten revisionsbyrå med kontor utanför Gråbo under ledning av auktoriserade revisor Sven Lundén med mer än 40 års branscherfarenhet och som är medlem i FAR - Föreningen auktoriserade revisorer. Vi är inriktade på revision av mindre företag, främst aktiebolag men också föreningar och stiftelser. Vi erbjuder också rådgivning i företags- och skattefrågor.

Tack vare liten organisation och effektiva revisionsmetoder kan vi erbjuda högkvalitativ granskning till rimlig kostnad. Samarbete med oss innebär också personlig kontakt med en eller högst två personer. Vi är kända för snabb och pålitlig service, men också för noggrann granskning. Denna innebär en kvalitetssäkring - certifiering - av företagets räkenskaper och bokslut och när vi har gjort vår granskning kan man räkna med att, om revisionsberättelsen är "ren", att räkenskapsmaterialet med hög säkerhet är korrekt i allt väsentligt. Arbetet sker givetvis med stöd av avancerade datorprogram, som fortlöpande uppdateras. Detta bidrar till hög säkerhet och effektivitet även inom denna sektion.

Hos oss kan företagsledningen också få ett bollplank - en mentor - att tala med i många olika frågor. Vi har också ett bra nätverk av jurister, skattekonsulter och andra specialister till förfogande när så behövs.

Våra ovanstående egenskaper utgör inte bara vår egen uppfattning, utan denna delas säkerligen av flertalet av våra uppdragsgivare, varav många anlitat oss under 10-20 år eller mer. Önskas referenser, kan vi med glädje hänvisa till några av våra nöjda kunder.

Kontakta oss